NACHİ ROBOT TEKNOLOJİSİNE HOŞGELDİNİZ !

NACHİ Robot’un uzun vadeli güçlerinin iki tanesi teknoloji ve yenilikler üretme yeteneğidir. NACHİ Robot’un taşıdığı bu büyük değerler müşteri ilişkilerimizin merkezini oluşturur. NACHİ Robot, hem uluslararası hem de Türkiye’nin kamu ve özel sektör sanayi ve altyapı alanındaki müşterilerine çevreye duyarlı performanslarını arttıran teknolojiler sunar. Bugün NACHİ Robot olarak koyduğu yüksek randıman, mükemmel güvenilirlik ve bakım kolaylığı gibi maliyetleri düşüren, çevre emisyonlarını azaltan hedeflerini geleceğe de taşıyor. Teknoloji NACHİ Robot’da kilit rol oynamaktadır. Amacı, sürekli olarak yenilikçi teknolojiler geliştirerek, mevcut teknolojileri yetkinleştirerek, müşterilerin rekabet gücüyle birlikte çevreye duyarlı performanslarını artırmaktır.


‘Sürdürülebilirlik’ kavramı ne ifade ediyor?


NACHİ Robot için sürdürülebilirlik kavramı ekonomik başarıyla çevresel faktörleri ve sosyal ilerlemeyi tüm pay sahiplerinin lehine başarılı bir şekilde dengede tutabilmektir.Sürdürülebilirlik anlayışı ürünleri nasıl tasarlayıp ürettiğimizi, müşterilerimize neler sunduğumuzu, tedarikçilerimizle nasıl bir ilişki içinde olduğumuzu, risk ve fırsatları nasıl değerlendirdiğimizi, içinde yaşadığımız topluma ve birbirimize karşı olan yükümlülüklerimizi kapsar. İş Sağlığı ve Güvenliği de bunun ayrılmaz parçasıdır.