Ücretsiz keşif için hemen arayabilirsiniz +90 544 620 80 05
I
UYGULAMALARIMIZ / ABB Robotik
ABB Robotik ABB ROBOT TEKNOLOJİSİNE HOŞGELDİNİZ !

ABB Robot’un uzun vadeli güçlerinin iki tanesi teknoloji ve yenilikler üretme yeteneğidir. ABB Robot’un taşıdığı bu büyük değerler müşteri ilişkilerimizin merkezini oluşturur. ABB Robot güç ve otomasyon teknolojilerinde ürettiği ürün, sistem ve çözümleriyle dünyada lider bir kuruluştur. Yüzden fazla ülkede 145,000 çalışanı bulunan ABB Robot, hem uluslararası hem de Türkiye’nin kamu ve özel sektör sanayi ve altyapı alanındaki müşterilerine çevreye duyarlı performanslarını arttıran teknolojiler sunar.ABB Robot teknolojileri Türk endüstri piyasalarına 1940’lı yıllardan beri sunulmaktadır. Son 60 yıl içinde ABB Robot geniş bir yelpazedeki teknolojik yönden yenilikçi çözümleri Türk piyasasına sunmuştur.Bugün ABB Robot olarak koyduğu yüksek randıman, mükemmel güvenilirlik ve bakım kolaylığı gibi maliyetleri düşüren, çevre emisyonlarını azaltan hedeflerini geleceğe de taşıyor. Teknoloji ABB Robot’da kilit rol oynamaktadır. Amacı, sürekli olarak yenilikçi teknolojiler geliştirerek, mevcut teknolojileri yetkinleştirerek, müşterilerin rekabet gücüyle birlikte çevreye duyarlı performanslarını artırmaktır.


Sürdürülebilirlik" kavramından ne ifade ediyor?

ABB Robot için sürdürülebilirlik kavramı ekonomik başarıyla çevresel faktörleri ve sosyal ilerlemeyi tüm pay sahiplerinin lehine başarılı bir şekilde dengede tutabilmektir.Sürdürülebilirlik anlayışı ürünleri nasıl tasarlayıp ürettiğimizi, müşterilerimize neler sunduğumuzu, tedarikçilerimizle nasıl bir ilişki içinde olduğumuzu, risk ve fırsatları nasıl değerlendirdiğimizi, içinde yaşadığımız topluma ve birbirimize karşı olan yükümlülüklerimizi kapsar. İş Sağlığı ve Güvenliği de bunun ayrılmaz parçasıdır.